Dynamické a statické istenia korún

Inštaláciou väzby sa môže značne zvýšiť bezpečnosť stromu, alebo jednotlivých konárov, používa sa pri vidlicovitých vetveniach, mechanických poškodeniach, zmene tažiska. Bezpečnostná väzba pri následnom odlomení konára znižuje riziko poškodenia a zranenia na minimum. Väzby sa majú pravidelne kontrolovat 1x za rok a po 3-4 rokoch nahradiť novými.
- používame certifikované dynamické viazanie Cobra alebo Gleistein
- dynamické laná dosahuju nosnosť od 4 - 8 ton