Hubové ochorenia a škodcovia drevín

Veľké rezné rany sú najviac poškodzované drevokaznými hubami. Doležitá je pravidelná ochrana a kontrola poškodených stromov. Škodcovia oslabujú napdadnuté stromy, škodia buď cicaním, požieraním listovej plochy alebo robením chodbičiek v dreve. Z preventívnych opatrení je zvyšovať a podporovať stromy, zabezpečiť dobru výživu, dostatok vlahy čím docielime dobrú vitalitu - života schopnosť stromu.
V krajných pripadoch je nevyhnutné použiť chemickú ochranu.