Pasportizácia a inventarizácia stromov

Vypracovanie podrobných záznamov o jednotlivých stromov na danom území, v mestách, parkoch a alejách.

- presné zameranie do mapy
- určenie taxónu a jeho parametrov
- zhodnotenie zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti
- označenie stromov číslom kvôli evidencii, oceňovanie stromov
- ponúkame priebežné kontroly zdravotného stavu zelene