Odborné a znalecké posudky stromov

- znalecké posúdenie prevádzkovej bezpečnosti stromov,
- vplyv na okolie a stavby,
- zhodnotenie zdravotného stavu stromu,
- napadnutie hubovými chorobami, škodcami
- poškodenia stromu dutiny, nevhodné zásahy