Rez a tvarovanie stromov:

- Výchovný rez, je dôležitý v prvých rokoch na dopestovanie stabilnej koruny
- Zdravotný rez, odstraňovanie odumretých konárov v korune
- Redukčný rez, jedná sa o redukciu koruny z rôznzch hľadísk
- Špeciálny rez sa robí pri určitých druhoch stromov
- Bezpečnostný rez, vykonáva sa bezpečnostného hľadiska
- Rez ovocných drevín - výchovný, - udržiavací, - zmladzovací