Výrub v ťažkých podmienkach

Výrub stromu je veľmi riziková činnosť, hlavne keď ide o stromy medzi domami, zástavbe bytov, stromy zasahujúce nad strechy, suché stromy alebo vyhnité.
Je lepšie prenechať výrub odborníkom - profesionalom, aby ste predišli prípadným úrazom a poškodeniu majetku.
Disponujeme špecialnou technikou
- stromolezeckou technikou s postupným zlanňovaním častí stromu
- postupný výrub pomocou plošiny a žeriava