ZABEZPEČUJEME SLUŽBY

- Posudky stromov
- Pasportizácia zelene
- Odborné rezy stromov
- Istenie korún stromov
- Ochrana proti chorobám a škodcom
- Rizikové výruby - asanacia stromu


- Likvidácia drevnej hmoty štiepkovaním a odvoz
- Frézovanie pňov

© 2010 ArborCare | Všetky práva vyhradené | All rights reserved.